Daily archives: November 25, 2015


Конкурс за литературна творба

Младинската организација на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп и Дете – правобранител на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп Ул.„Октомвриска“ бб  7500 Прилеп тел.048 426 772  Факс: 048 423 506 По повод 1 Декември – Ден на борба против сидата распишува К  О  Н  К  У  Р  С за најдобра ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА Творбите на учесниците треба да се доставуваат до СОУ „Ѓорче […]