Резултати од изборот на апликанти за Проектот Upgrading Professional Skills


Во согласност со предвидените активности во склоп на проектот Upgrading Professional Skills, финансиран од страна на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, комисијата составена од претставници на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп направи квалитативно оценување на пристигнатите апликации и интервјуата на учениците.

Следниве ученици се избрани да бидат учесници во мобилноста во Италија:

  Име Презиме
1 Мери Дамеска
2 Фросина Трајкоска
3 Христијан Трпчески
4 Мери Стефаноска
5 Марија Темелкоска
6 Мерјем Џелал
7 Барбара Мицеска
8 Михаил Ангелески
9 Теона Ѓорѓиоска
10 Едис Еминоски
11 Марија Иваноска
12 Евгенија Ристеска
13 Кирил Јовчески

Избраните ученици ќе бидат дел од тимот кој ќе следи три-неделна практична обука во Кампобасо, Италија. Престојот во Италија ќе се реализира во текот на месец октомври 2021 а конкретните датуми ќе бидат дополнително најавени.

Сите останати апликанти освоија помал број на бодови од наведените 13 (тринаесет) избрани ученици.

За дополнителни информации заинтересираните ученици или родители можат да се обратат во кабинетот на Директорот на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп.

____________________

Петра Лукароска

Директорка

СОУ Ѓорче Петров – Прилеп

Билјана Тошеска

Координатор

Прилеп 03 септември 2021

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.