Драмска секција – аудиција


ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА „СЛОБОДНО ТЕАТАРЧЕ“ НА СОУ„ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП ВРШИ ПРИЕМ НА НОВИ ЧЛЕНОВИ (УЧЕНИЦИ И УЧЕНИЧКИ). ГИ ОХРАБРУВАМЕ СИТЕ КОИ ИМААТ АФИНИТЕТ ЗА ГЛУМА. КАНДИДАТИТЕ ТРЕБА ДА ПОДГОТВАТ ТЕКСТ ОД НАШИТЕ ДРАМСКИ ИЗВЕДБИ, ВО ТРАЕЊЕ НАЈМНОГУ ДО ПЕТ МИНУТИ.

ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ МОЖАТ ДА СЕ ПРИЈАВАТ И ДА ДОБИЈАТ ДЕТАЛНИ ИНФОРМАЦИИ КАЈ ТЕОНА КРСТЕСКА – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЈАТА, ОД 4-7 клас, или на телефон: 076 444 396. ЗА ДЕНОТ И ВРЕМЕТО НА АУДИЦИЈАТА КАНДИДАТИТЕ ЌЕ БИДАТ ПОЕДИНЕЧНО ИЗВЕСТЕНИ.

ПРИЈАВУВАЊЕТО ТРАЕ ДО 20.09.2021г.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.