Пракса во Мадрид – апликација


Во рамките на втората мобилност од проектот Professional VET cooperation development project финансиран од програмата Еразмус + и Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност, деветнаесет ученици од здравствената струка од профилите медицинска сестра и физиотерапевтски техничар ќе имаат можност да реализираат практична обука во Мардид , Шпанија за време од 18 дена. Формуларите за апликација заедно со мотивационото писмо заинтересираните ученици можат да ги достават до 09.01.2017 г. кај проф. Билјана Рошкоска.

aplikacija_madrid

Апликацијата може да ја симните тука.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.