Cultural animation as a key against elderly social isolation


Во периодот од 24/04 до 30/04/2022 година 5 ученици и 2 професори учествуваа на проектот Cultural animation as a key against elderly social isolation, во Франција, Вормхут од ERAZMUS + програмата и истите на ден 3/06/2022 година по пат на десиминација своето искуство им го пренесоа на другите ученици. Во овај проект учество зедоа Македонија, Франција, Велика Британија, Хрватска, Германија и Италија. Учениците учесници во проектот се вратија со многу нови искуства, се стекнаа со вештини во поглед на грижата на старите лица и нивно вклучување во социјалниот живот а исто така се збогатија со нови пријателства.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.