Daily archives: June 6, 2022


Cultural animation as a key against elderly social isolation

Во периодот од 24/04 до 30/04/2022 година 5 ученици и 2 професори учествуваа на проектот Cultural animation as a key against elderly social isolation, во Франција, Вормхут од ERAZMUS + програмата и истите на ден 3/06/2022 година по пат на десиминација своето искуство им го пренесоа на другите ученици. Во овај проект учество зедоа Македонија, […]