Апликација за учество во Erasmus проект


Повик за аплицирање за учество во проекти

За реализирање на три проекти  во рамките на Еразмус + програмата од Националнerasmusата Агенција за Европски образовни програми и мобилност финансирани од Европската комисија, СОУ Ѓорче Петров распишува повик за аплицирање.

Сите заинтересирани ученици да ја пополнат пријавата најдоцна до 08.12.2017

Линк до формуларот за апликација:

https://goo.gl/forms/z22450VjpXTtVW0n1

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.