Повик за учество на проектот UNIFICATION IN DIVERSITY во Португалија


СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп

О Б Ј А В У В А

П О В И К

За пријавување на 2 професори и 4 ученици кои сакаат да земат учество во проектот UNIFICATION IN DIVERSITY ,во Португалија (09.05-13.05.2022)

Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават и мотивационо писмо и лична биографија(CV).

Пријававувањето е кај професорката Билјана Тошеска најдоцна до 01.04.2022 на маил адресата:

roskoskabiba@gmail.com

Прилеп, 25.03.2022г. Директор:

Петра Лукароска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.