Конкурс за упис – Второ пријавување


Слободни места во второто пријавување:

Бр. Струка Профил Слободни места Минимум поени
1 Здравствена Медицинска сестра 6 70
2 Здравствена Фармацевтски техничар 7 70
3 Здравствена Физиотерапевтски техничар 20 70
4 Лични услуги Козметички техничар 15 35
5 Лични услуги Фризер 18 30
6 Текстилно-кожарска Техничар за изработка на облка 21 35
7 Шумарско-дрвопреработувачка Техничар за обработка на дрво 34 35
8 Геолошко, рударска Геолошко, рударски техничар 34 35
9 Геолошко, рударска Ракувач со рударски машини 24 30

Конкурсни рокови:

Второто пријавување на учениците ќе се врши на 27 јуни до 24.00 часот ина 29 јуни 2023 година до 10:00 часот.

Ранг листата на запишани ученици се објавува на 29 јуни 2023 година на https://e-uslugi.mon.gov.mk и на интернет страната www.mon.gov.mk најдоцна до 13:00 часот.

Доставувањето на потребената документација до училиштата е на 29 јуни од 15.00 до 19.00 часот и на 30 јуни од 07.00 часот до 19.00 часот.

Конечната ранг листа за секое училиште со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објави на 01 јули 2023 година, најдоцна до 12.00 часот на огласната табла на училиштето и на www.mon.gov.mk. Прилеп, 26.06.2023                                                                                                            Директор

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.