Daily archives: June 26, 2023


Конкурс за упис – Второ пријавување

Слободни места во второто пријавување: Бр. Струка Профил Слободни места Минимум поени 1 Здравствена Медицинска сестра 6 70 2 Здравствена Фармацевтски техничар 7 70 3 Здравствена Физиотерапевтски техничар 20 70 4 Лични услуги Козметички техничар 15 35 5 Лични услуги Фризер 18 30 6 Текстилно-кожарска Техничар за изработка на облка 21 35 7 Шумарско-дрвопреработувачка Техничар […]