Апликација за втората мобилност од проектот Practice Maces Professionals


Во периодот од 25 фебруари до 18 март 2018 година, во Софија, Бугарија, ќе се реализира втората мобилност од проектот на програмата Еразмус +, Practice Makes Professionals. 
За учество можат да се пријават ученици од втора, трета и четврта година од струката лични услуги- фризери и козметичари.
После крајниот рок за пријавување (31.01.2018 г.),  ќе бидат селектирани десет ученици кои во придружба на двајца професори од СОУ,,Ѓорче Петров‘‘ ќе заминат за Бугарија.
Заинтересираните ученици ФОРМУЛАРОТ за АПЛИКАЦИЈА можат да го преземат од следниот линк: 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.