Предновогодишен панаѓур


Креативноста, вештината, дизајнерските идеи, учениците -конфекционери и членови на текстилната секција ги покажаа на традиционалниот панаѓур, дополнувајќи го на тој начин предновогодишниот амбиент во СОУ,,Ѓорче Петров‘‘.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.