Заеднички активности на Училишниот парламент и тимовите на Ученик – правобранител


На 10.12.2021г. во просториите на нашето училиште, беа одржани едукативни работилници по повод Меѓународниот ден за борба против насилството врз жените.  Работилниците ги реализираа членовите на  Училишниот парламент и тимовите на Ученикот – правобранител при СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, а во нив учествуваа ученици од неколку класови. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.