Предновогодишен панаѓур 2018


Предновогодишно, традиционално, учениците од текстилно-кожарската струка учествуваа на панаѓурот во нашето училиште. Со желба и упорност и со материјалите донирани од компаниите ,,Комфи Ангел‘‘, ,,Кули‘‘ и ,,Жалфија‘‘, тие изработија разновидни производи, покажувајќи дел од својата активност на часовите по практична настава.
Поддршката создава самодоверба, а самодовербата е движечка сила кон идна ангажираност на учениците.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.