Активности на ликовната секција


Прочка 2016. И оваа година нашето училиште учествуваше на изложбата со маски и на карневалот кој се од12900242_814369945363463_1589253773_nржува неколку години по ред. Заслужни за успешната рабита се вкупно30 ученици со помош на нивните ментори. На часовите по ликовна уметност тие подготвија скици и план за работа. Со помош на локалната самоуправа се набавија материјали и започна работата во нашата работилница. Целосно се се заврши за еден месец.

 

 

 

 

 

 

 

 

-Во работилница во училиште:

-Карневалот:

– Домот на културата:

-Изложбата на маски:

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.