Слободни места за упис во трето пријавување


Во првото и второто пријавување на конкурсот за упис на ученици во учебната 2023/2024 година запишани се вкупно 175 ученици.

СтрукаПрофилЗапишани ученициСлободни места
ЗдравственаМедицинска сестра644
Здравствена Фармацевтски техничар286
Здравствена Физиотерапевтски техничар1519
Лични услугиТехничар за козметичка нега и убавина286
Лични услуги Фризер1816
Текстилно-кожарскаТехничар за изработка на облека1213
Шумарско дрвопреработувачкаТехничар за обработка на дрво529
Геолошко рударскаГеолошко, рударски техничар529

Листите со запишани ученици се објавени на огласна табла во училиштето.

Третото пријавување ќе се одржи на 21.08.2023 годиниа.