Daily archives: June 30, 2023


Слободни места за упис во трето пријавување

Во првото и второто пријавување на конкурсот за упис на ученици во учебната 2023/2024 година запишани се вкупно 175 ученици. Струка Профил Запишани ученици Слободни места Здравствена Медицинска сестра 64 4 Здравствена Фармацевтски техничар 28 6 Здравствена Физиотерапевтски техничар 15 19 Лични услуги Техничар за козметичка нега и убавина 28 6 Лични услуги Фризер 18 […]