Повик за учество во Erasmus проект во Витербо, Италија


СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп

О Б Ј А В У В А

П О В И К

За пријавување на  2 професори и 5 ученици (2 девојчина и 3машки) кои сакаат да земат учество во проектот Cultural animation as a key against elderly social isolation во Витербо, Италија  (18.09 – 23.09.2022)

Сите заинтересирани професори и ученици треба да се вакцинирани. Покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават и мотивационо писмо и лична биографија(CV).

Пријававувањето е кај  професорката Билјана Тошеска најдоцна до 11.09.2022 на маил адресата:

                                     roskoskabiba@gmail.com

Прилеп, 14.10.2021г.                                                       Директор:

                                                                                        Петра Лукароска

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.