По повод Светскиот ден на борба против ХИВ и СИДА


01•12•2021г.,  Светскиот ден за борба против ХИВ и СИДА, Младинската организација – Ученички парламент при СОУ ,,Ѓорче Петров” го одбележа со поделување флаери со информативна содржина за AIDS вирусите, во центарот на градот и во нашето училиште.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.