Почеток на учебната година


Почитувани ученици!

Новата школска година започнува на 01.09.2023.

Наставата на првиот училишен ден ќе се одвива по следниот распоред:

I година – 07.30 ч.
II година – 08.30 ч.
III година – 09.30 ч.
IV година – 10.30 ч.

Ви посакуваме успешен почеток на школската година!