Daily archives: December 9, 2023


Практична обука на ученици во Турција

На 04.12.2023 успешно заврши практичната обука во Истанбул, Турција за девет ученици кои беа придружувани од двајца професори од СОУ„Ѓорче Петров“ – Прилеп од здравствената струка профил медицинска сестра. Во рамките на Еразмус+ акредитиран проект 2022-1-MK01-KA121-VET-000062595 учениците имаа можност да се стекнат со практични искуства и реални ситуации во врвната мултиспецијалистичка болница BHT Clinic Istanbul […]