Daily archives: December 7, 2023


Обука на професори во Турција

Во рамки на Еразмус проектот Акредитиран проект 2022-1-MK01-KA121-VET-000062595 директорката на СОУ „Ѓорче Петров“ – Прилеп Жанета Видевска, координаторот на проектот Неда Ченто и професорите Татјана Шабаноска, Митко Талески и Костадин Стојаноски учествуваа на мобилност во периодот од 20 до 26.11.2023 во Истанбул, Турција. Целта на овој проект е поддршка на професионалниот развој на професорите во […]