Daily archives: June 20, 2023


Unification in diversity во Романија

4.6.2023. (Недела).        Тимот од Прилеп кој го претставуваше СОУ ,, Ѓорче Петров“ во состав: професорите Гоце Неделкоски, Слободан Петкоски и Пеце Алексоски со учениците Михаил Алексоски, Ана Марија Манческа, Ива Ацеска и Сара Лоџева тргна од 7:30. Во Трговиште стигнавме во 18:45 по што се сместивме во хотел. 5.6.2023.(Понеделник).               После поручекот не пречека […]