Daily archives: May 3, 2023


Посета на ЈЗУ

Учениците од здравствена струка медицинска сестра и гинеколошко акушерска сестра под менторство на стручните наставници по практична настава на ден 27/04/2023 и 28/04/2023 ги реализираат следните активности Eдукативна посета на ЈЗУ Психијатриска болница -Демир Хисар  Eдукативна посета на одделот за микробиологија во ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп  Учество на првиот симпозиум за медицински сестри […]