Daily archives: April 10, 2023


7 Април Светскиот ден на здравјето

Под мотото ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ учениците од здравствената струка -медицинска сестра и гинеколошко акушерска сестра под менторство на професорите по практична настава…. во соработка со младинската организација и со поддршка од Директорката Жанета Видевска го одбележаа 7 Април Светскиот ден на здравјето со следните активности: -Мерење на крвен притисок, пулсиоксиметрија и гликемија -Делење на брошури […]