Daily archives: February 2, 2023


Еразмус во Англија

„Cultural animation as a key against elderly social isolation“ Во периодотод 15.01 до 20.01.2023 во градот King’s Lynn, Англија се одржа четвртата мобилност од овај проект. Вклучени беа 5 ученици и 2 професори од нашето училиште. Проектот започна со реализација на 16.01.2023 во училиштето Springwood High School во King’s Lynn каде беа изведени активности како […]