Daily archives: January 16, 2023


Erasmus+ -Изработка на онлајн прирачник за Прва помош

Во партнерство со колеги од училишта од Србија, Шпанија, Португалија и Турција , професори од СОУ,, Ѓорче Петров’’ , Прилеп учествуваа во изработка на онлајн прирачник за Прва помош.Прирачникот е краен продукт од Еразмус проектот ,, First aid worldwide’’ и се базира на работа и истражувања за изнаоѓање и примена на иновативни методи, начини и […]