Daily archives: March 9, 2022


Повик за учество на ученици во проект

СОУ „Ѓорче Петров“  објавува Повик За учество на ученици во проектот:„ ОДРЖЛИВОСТА КАКО ОПРЕДЕЛБА И ПАТ КОН ИДНИНАТА„ (SUSTAINABILITY AS A DETERMINATION AND A ROAD TO THE FUTURE) Проектот е одобрен за финансирање од програмата RYCO Superschools.  Програмата е дел од мултидонаторскиот проект “Western Balkans School Exchange Scheme” кофинансиран од Европската Унија и германското Сојузно Министерство за економска соработка и развој […]