Daily archives: November 20, 2020


Светски ден на детето

Денес, 20ти ноември е Светскиот ден на детето.😍  Ден кој го славиме во чест на децата, ден кога се потсетуваме за важноста на нивните права.👦 👧 Секое дете треба да си ги знае своите права, и да знае дека не е само! ❤ За таа цел Ученикот правобранител Матеа Поповска и нејзниот тим го подготвија ова видео.Уживајте 😊 https://www.facebook.com/matea.popovska.3/videos/4104704346241503/