Daily archives: September 27, 2020


lms.schools.mk 6

Учениците кои се уште не се најавиле на Националната платформа за учење на далечина, задолжително да го погледнат видеото со инструкции за најава и користење.