Daily archives: October 20, 2016


ETF и digitalschool.mk

Во средата 19.10.2016 во посета на нашето училиште беше г-дин. Julian Stanley од Европската Фондација за обуки (ETF). Посетата е поврзана со проектот digitalschool.mk кој веќе се имплементира од почетокот на оваа учебна година со учениците. Ние веќе пишувавме за овој проект. Наставниците претходно беа обучени за користење на нови дигитални вештини кои им помагаат […]