Daily archives: May 9, 2016


Драмската секција на СОУ,,Ѓорче Петров” Прилеп, по вторпат ПРВО МЕСТО

На Конкурсот објавен по повод 9 Мај – Денот на Европа, од страна на ЕДРМ, на тема ,,ЕУ во желбите на младите: повратен билет или поинаку”, екипата на Драмската секција од нашето училиште составена од учениците: Ангела Јагуриноска, Антониј Колески, Константин Василески, Круме Талески, Мики Петрески, Магдалена Димоска,  Фросина Јованоска и Теодора Трајкоска, под менторство […]