Daily archives: January 4, 2016


Календар 2016

Традицијата продолжува! Учениците и професорите при СОУ „Ѓорче Петров“-Прилеп и оваа година го изработија својот новогодишен календар. Во него се преставени струките кои се изучуваат, a кои секоја година се се’ поатрактивни. Во него се преставени Здравствената струка, Личните услуги, Текстилно-кожарската, Дрво-преработувачката и Геолошко-рударската струка. Помошта за финансирањето и изработката дојде од конфекцијата „Мартекс“ и […]