Daily archives: October 1, 2015


Центар за медијација

На 29 септември во СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп, беше одржана централната манифестација со која се одбележа реализацијата на проектот Безбедни училишта за сите средни училишта од град Прилеп, финансирана од ОБСЕ. На манифестацијата беа присутни: претставникот од Мисијата на ОБСЕ во Република Македонија и координатор и обучувач на проектот за Безбедни училишта и Врсничка Медијација, директорите […]