Daily archives: March 26, 2015


Hippo натпревар

На  14.03.2015  година  во  просториите  на  С.О.У  Ѓорче  Петров  се  одржа  3  тиот  по  ред Меѓународен  натпревар по Англиски јазик  “Hippo Competition”. На овој натпревар право научество  имаат  ученици  од  10  до  19  години  и  се  натпреваруваат  ученици  од  8  земји :Македонија, Италија, Босна и Херцеговина, Србија, Хрватска, Црна Гора, Бугарија и Словенија. Во нашето […]