Daily archives: November 26, 2014


Промоција на текстилен сектор

Во, петокот, 21.11.2014, во просториите на конфекцијата ,,Кули” се оствари средба помеѓу претставници од Министерството за економија, текстилниот кластер на Р.Македонија, конфекцијата-домаќин, директорот на СОУ,,Ѓорче Петров”- Дејан Димоски, професори и учениците од профилот-конфекциски техничари. Средбата беше реализирана со намера да се изврши позитивна промоција на текстилниот сектор и да се запознаат сите субјекти со условите […]