Daily archives: April 18, 2022


Известување

Во согласност со правилата од грантот за”UNIFICATION IN DIVERSITY кој е финансиски поддржан и спроведуван во рамките на Програмата Еразмус + на Европската Унија, а менаџиран од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, во нашето училиште, СОУ,,Ѓорче Петров‘‘се распишаа Повик за аплицирање на ученици за учество во мобилноста во Португалија . […]