Daily archives: March 10, 2022


Повик за учество во проектот Unification in diversity

СОУ,, Ѓорче Петров‘‘, Прилеп О Б Ј А В У В А   П О В И К За пријавување на 2 професори и 4 ученици кои сакаат да земат учество во проектот UNIFICATION IN DIVERSITY ,во Сицилија,Ното (20.03-26.03.2022) Сите заинтересирани професори и ученици покрај основните лични податоци и телефонски број, треба да достават и […]