Daily archives: December 22, 2021


ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ ЗА ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВЕШТИНИ (UPGRADING PROFESSIONAL SKILLS)

Во согласност со предвидените активности кои се дел од проектот “Upgrading Professional Skills” финансиран од страна на Програмата Ерезмус+ на Европската Унија, Директорката на СОУ Ѓорче Петров – Прилеп го објавува овој Повик за поднесување апликации за учество на заинтересирани ученици во мобилност во Романија. Учениците кои можат да аплицираат треба да бидат најмалку втора […]