Daily archives: November 6, 2020


Драмската секција со тековни активности

ИЗБРАН НОВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРАМСКАТА СЕКЦИЈА НА СОУ„ЃОРЧЕ ПЕТРОВ“ ПРИЛЕП На 06.11.2020г. на онлајн состанок, младите глумци на Драмската секција „СЛОБОДНО ТЕАТАРЧЕ“ на СОУ„Ѓорче Петров“ Прилеп, под менторство на проф. Билјана Тинтоска и Филип Стојаноски – почесен член и координатор, ја избра Теона Крстеска за нов претседател. Имено, по завршувањето на мандатот на претходната претседателка, […]