Daily archives: May 11, 2015


Trash Fashion 2015

И оваа година во организација на нашето училиште – СОУ ,,Ѓорче Петров‘‘, а благодарение на фантазијата, креативноста и вештината на учениците, се одржа модна ревија на модели изработени од отпадни материјали – Trash fashion. Вредните ученички раце со поддршка од професорката по ликовна уметност Марта Макеска и неколку други професори – хартијата, најлонот , фолијата, пластиката, […]