Daily archives: April 15, 2015


Ученици од нашето училиште во посета на Швајцарија

Во рамките на проектот “Дете – правобранител”, група ученици од нашето училиште беа дел од двонеделната интеркултурна размена со ученици од Србија во детското село Пестолоци во Троген, Швајцарија. Имено проектот “Дете – правобранител” за заштита на правата на учениците, во соработка со коалицијата “СЕГА”, а со поддршка на тимот од професорите: Билјана Тинтоска и […]