Daily archives: December 16, 2014


Практичната настава и нејзините резултати низ призмата на учениците.

Учество на работната средба на учениците од трета година, од образовниот профил фармацевтско лабораториски техничар, на тема „Практичната настава и нејзините резултати низ призмата на учениците.“ На ден 12.12.2014г. во просториите на градската библиотека “Борка Талески” – Прилеп,се одржа работна средба на ученици од сите средни стручни училишта, на тема „Практичната настава и нејзините резултатиниз […]