Daily archives: December 9, 2014


Конкурс – пракса во Шпанија!

Проектот “The care and knowledge alliance” ќе овозможи девет (09) ученици од СОУ “Ѓорче Петров” од Прилеп да поминат период од 2 недели на практична работа во Шпанија, во домот за стари лица “SANYRES SUR S.L.” во Лас Росас, Мадрид. Повик Во согласност со правилата од грантот за Проектот “The care and knowledge alliance” кој […]