Daily archives: November 21, 2014


Комфи Ангел кај нас

По иницијатива на Министерството за Образование и Наука во соработка со СОУ „Ѓорче Петров“ од Прилеп, на 18ти Ноември беше организирана интерактивна дискусија на тема „предизвик на бизнисот“ помеѓу Ирена Јакимовска управител на Д.О.О Комфи Ангел и учениците од нашето училиште предводени од директорот Дејан Димоски и нивните професори. Еве ја изјавата на Ирена Јакимовска […]