Daily archives: November 15, 2014


Diabetes Day

Учениците од СОУ Ѓорче Петров – здравствена струка (медицинска сестра) од III – 1 клас по повод 14 Ноември светскиот ден за борба против дијабетесот одржаа предавање со здравствено воспитен и просветен карактер, мереа крвен притисок и шеќер во крвта (гликемија) и делеа брошури кои самите ги изработија.    


Дом за стари лица

По повод месецот за грижа на старите лица, во посета на штитениците од старскиот дом Киро Крстески – Платник  беа учениците од СОУ Ѓорче Петров III – 2 клас здравствена струка (медицинска сестра) како и членовите на драмската секција. Идните медицински сестри на старите лица им го мереа крвниот пристисок, а актерите од драмската секција […]