Daily archives: April 12, 2016


Посета на партнер училиштето од градот Вац, Унгарија

ВТОРА АЦЕС СРЕДБА Посета на партнер училиштето од градот Вац, Унгарија Во периодот од 16-19 март, група од четиринаесет ученици од I  до  IV година од СОУ „Ѓорче Петров“ под раководство на професорките Елизабета Милошеска – координатор на проектот и Елизабета Мицкоска, дел од тимот кој работи на реализација на активностите на темата солидарност, ја […]