Daily archives: November 28, 2015


Посета на фабриката за лекови “АЛКАЛОИД” во Скопје

На ден 20.11.2015 год. учениците од четврта година, од образовниот профил фармацевтско- лабораториски техничар од  СОУ” Ѓорче Петров “– Прилеп, под раководство на стручните наставници Венера Николова Мишачковска, Наташа Најдоска и Митко Талески, извршија посета на фабриката за лекови АЛКАЛОИД  во Скопје. Имено, целта на посетата беше учениците да може да се запознаат со тоа […]