Daily archives: February 15, 2016


Резултати од конкурс

На Конкурсот за најдобра литературна по повод 1 Декември – Ден на борба против сидата, распишан од Младинската организација на СОУ„Ѓорче Петров“ во соработка со училишната институција „Дете правобранител“, беа наградени следниве учесници: Во категоријата Најдобра литературна творба беа доделени три места: Прво место – Николче Мојсоски од 1-2 клас СОУ „Ѓорче Петров“ Прилеп, за […]