Daily archives: March 31, 2016


Метеж на натпреварот Spelling Bee

Десет зададени зборови буква по буква спелуваа вкупно 170 учесници од петто одделение до четврта година, од кои 38 продолжуваат на Регионалниот натпревар во април во Битола. Последниот круг е државниот во Скопје. СОУ “Ѓорче Петров” беше претесно да ги собере основците и средношколците кои ги докажуваа вештините во спелување на англиски на натпреварот Spelling […]